Än så länge finns bara resultat från mätningar gjorda hösten 2018, som var kampanjens första säsong, och resultaten pekar på att halterna i de skånska vattendragen inte minskade under 2018. Nu under kampanjens sista och avgörande säsong är det dags att gemensamt, genom hållbart agerande från alla aktörer, vända trenden. Detta dels för diflufenikans skull, eftersom ämnet är viktigt i resistensstrategier, men också för att detta kan ses som att KemI provar ett nytt arbetssätt med dialog och frivilliga åtaganden snarare än förbud och restriktioner. Nu behöver vi visa att det fungerar!

Faktorer som kan bidra till att minska förekomsten av diflufenikan i vattendrag:
– Läckagerisken bedöms lägre på våren än på hösten
– Behandla endast upp till 20 % av den höstsådda arealen på hösten
– Undvik doser över 0,1 l/ ha (koncentration 500 g/l)
– Undvik sena behandlingar på hösten

Alla aktörer har ett ansvar, såväl lantbrukare som myndigheter, rådgivare och återförsäljare. Köper du produkter med diflufenikan på Lantmännen, Gullviks, Swedish Agro eller Svenska Foder får du ett faktablad med dig hem där du får tips om viktiga riskminskande åtgärder. Hör av dig till Säkert växtskydd om du har frågor.

Läs mer på Säkert växtskydds hemsida