I grödor som ännu inte kunnat tröskas har många bönder i norra Sverige problem med att spannmålen inte mognat jämnt och i tid. En sen vår följt av en regnig sommar har bidragit till att situationen har uppstått. 

Svårtröskade fält

Värst drabbat är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jämtland samt Gävleborgs län och dispensen gäller dessa län från 12 september till 31 oktober. Just nu är mognaden sen och ojämn och grödan lägger sig på fälten. För att komma till rätta med problemet kan en behandling med glyfosat vara effektivt och rädda stora ekonomiska värden för odlaren. Metoden är tillåten i många andra EU-länder.

Användning av glyfosat i spannmål innan tröskning är något som är omdiskuterat. I Sverige finns inget preparat godkänt för den användningen utan det är bara år med särskilt svåra skördeförhållanden det kan bli aktuellt och då krävs en dispens som Kemikalieinspektionen kan bevilja. I spannmål för livsmedelsändamål är det förbjudet att använda glyfosat i Sverige.

Här hittar du mer information om dispensen.

Villkor
Sprutjournal

Kontaktpersoner:
Agneta Sundgren, 08-787 50 08
agneta.sundgren@lrf.se

Kjell Ivarsson, 08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se