I grödor som ännu inte kunnat tröskas har många bönder i norra Sverige problem med att spannmålen inte mognat jämnt och i tid. En regnig vår följt av en kall sommar har bidragit till att situationen har uppstått. 

Svårtröskade fält

Värst drabbat är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborg. Just nu är mognaden sen och ojämn och grödan lägger sig på fälten. För att komma till rätta med problemet kan en behandling med glyfosat vara effektivt och rädda stora ekonomiska värden för odlaren. Metoden är tillåten i många andra EU-länder.

Här hittar du mer information om dispensen.

Villkor
Rekommenderad användning
Sprutjournal

Kontaktpersoner:
Agneta Sundgren, 08-787 50 08
agneta.sundgren@lrf.se

Kjell Ivarsson, 08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se