• Kör på upptorkad gröda och om möjligt tidigt på dagen
  • Temperatur över 15 grader och torrt resten av dagen
  • Helst ska vätskemängden inte vara högre än 150 l vatten per ha
  • Tänk på att använda mark- och vindanpassat skyddsavstånd!
  • Var noga med att hålla isär behandlad och obehandlad vara!

Tillsätt vätmedel enligt nedan:

Vätskemängd
<100 l per ha: inget vätmedel behövs
100 l per ha: 0,2 l vätmedel per ha
150 l per ha: 0,4 l vätmedel per ha
200 l per ha: 0,6 l vätmedel per ha

Mer information om hjälpredan finns på Säkert växtskydds webbplats.