Vid kemisk bekämpning ska karenstiden för de preparat som man har använt anges i sprutjournalen. Detta är ett tvärvillkor.

Du måste också skriva in vilket växtskyddsmedel som har använts, vem som utförde bekämpningen samt i vilken gröda, vid vilken tidpunkt och skifte som detta skedde och vilket syfte bekämpningen hade (till exempel nedvissning). Vidare ska karenstid och verkligt skördedatum anges för att reglerna ska anses uppfyllda. 

Mer information om sprutjournalen hittar du på Säkert växtskydds webbplats.

Här kan du ladda ned en sprutjournal.

För att göra det lättare att fylla i sprutjournalen har LRF tagit fram en app: Här kan du läsa mer om den.