Den 16 november överlämnades ett manifest för bioekonomi till forskningskommissionären Carlos Moedas. European Bioeconomy Stakeholder Panel har haft fyra svenskar i gruppen, tre skogsrepresentanter och Kjell Ivarsson från LRF som representant för Copa-Cogeca. Det här är början på en process där politiska strategier ska fram på alla nivåer för åtgärder och medel som kan främja bioekonomin. Det innebär både en breddad produktportfölj och bättre kretslopp med resurssnålhet.

Sverige saknar en nationell strategi, till skillnad mot våra grannländer. Annars är vi redan inne i bioekonomin med mat, foder, energi och biomaterial ur samma gröda. Raps ger till exempel redan i dag matolja, biobränsle och högvärdigt proteinfoder.