Det rörde sig om ett preparat till sockerbetor och ett till majs, och det enda som skiljde förpackningarna var namnet, de såg i övrigt väldigt lika ut. I det här fallet ledde det till att grödan sprutades bort men i andra fall kan man exempelvis råka använda preparat som lämnar otillåtna resthalter.

Inom LRF har vi frågat oss varför förpackningarna är så lika och om man kan göra något åt det. Frågan har lyfts inom bland annat Säkert växtskydd där branschorganisationen Svenskt växtskydd finns representerad. Från branschen menar man att det är svårt att göra något i Sverige eftersom frågor om förpackningars utseende bestäms på högre ort och är svårt för svenska firmor att påverka. I fallet med det ogräsmedel som användes i sockerbetorna kommer det berörda företaget att sätta en bild på en beta på ena förpackningen och en bild på majs på den andra.

Som användare behöver man alltid vara noga med att läsa på förpackningen och följa det som står där. Men förväxling kommer alltid att kunna ske i vissa situationer och LRF kommer att fortsätta diskussionen om det finns någon möjlighet att utforma etiketter eller förpackning på ett sätt som gör det lättare att skilja dem åt.