Just nu pågår en översyn av det direktiv som reglerar användningen av växtskyddsmedel inom EU, direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel. Här finns bestämmelser om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och funktionstest, bland annat. Direktivet bestämmer också att alla länder ska ta fram en handlingsplan för att visa hur man jobbar med frågorna.

– EU-kommissionen vill att både användningen och riskerna med kemiska växtskyddsmedel ska minska. Med en sådan ambition behöver man först ha en mycket god kunskap om hur användningen ser ut och vilka alternativ som finns. Sannolikt skulle man nå långt genom att se till att alla länder levde upp till dagens regler, säger Johanna Eén, som arbetar som växtskyddsexpert på LRF tillsammans med Agneta Sundgren.

Så svarar du på konsultationen

Konsultationen, som består av flervalsfrågor, hittar du här.

För att kunna besvara den behöver du ha ett användarnamn och lösenord och det får du enkelt på samma sida, när du klickar på den gula knappen Respond to the questionnaire.

LRFs växtskyddsexperter kommer att besvara den andra delen av konsultationen, som består av frågor kring regelverket och kopplingar till EU-kommissionens färdplan The European Green Deal, eller Den europeiska gröna given, som syftar till att göra Europa klimatneutralt till 2050.

För frågor om konsultationen, kontakta gärna växtskyddsexpert Agneta Sundgren, agneta.sundgren@lrf.se, 010-184 41 33.