– Jan har bidragit med värdefull kunskap speciellt till LRFs affärsverksamhet och arbetet med våra dotterbolag. Jag är glad att han stannar inom det gröna näringslivet och vi önskar honom lycka till i det spännande uppdraget inom Lantmännen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jan Ehrensvärd, 52, äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne där han bland annat odlar spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt driver en stor äppelodling för must och cider. Han valdes in i LRFs riksförbundsstyrelse 2016. Förra året utsågs Jan Ehrensvärd till ordförande i LRF Växtodling. Han avgår från båda dessa uppdrag vid LRFs riksförbundsstämma i slutet av maj.

Varför lämnar du LRF?

– Jag fick ett erbjudande och insåg att tiden inte skulle räcka till för båda uppdragen. Det ska bli väldigt kul att få vara en del av Lantmännens team som utan tvekan lyckats väl de senaste åren.  Som jordbrukare så är jag väldigt mån om att vi ska öka lönsamheten på gårdsnivå och jag delar Lantmännens vision. En extra spännande dimension i uppdraget är Lantmännens internationella affär och förädling, säger Jan Ehrensvärd.

Vad är du mest nöjd med under din tid i LRF Växtodling?

– Jag är nöjd med att vi fått fart på aktiviteterna kring den överenskomna handlingsplanen samt att vi haft väldigt många bra gästinspel i växtodlingsdelegationen där vi kunnat spela in våra viktiga frågor men även fått inspiration från dessa externa gäster. Jag upplever ett positivt och framåtriktat arbetsklimat i delegationen, vilket har resulterat i många bra och konstruktiva dialoger och initiativ, något jag hoppas fortsätter.

Ny ordförande för LRF Växtodling kommer att väljas 22 juni, fram till dess har vice ordförande Lars Bäkted ordföranderollen.