Dispensansökan fick avslag med hänvisning till EU-förbudet. LRF kommer nu att fortsätta arbeta med frågan eftersom både Finland och Danmark har beviljat dispens. Det är inte rimligt att länderna gör så olika bedömningar på en gemensam marknad. Resultatet blir att odlingen, och med den användningen av växtskyddsmedel, bara flyttar till ett annat land.

Jordloppor gör att det är nästan omöjligt att odla våroljeväxter i Svealand. Bekämpning genom att beta utsädet med neonikotinoider har gjort odlingen möjlig. LRF sökte i januari 2016 dispens från EU:s tillfälliga förbud. Dispensen gällde för betning med halverad dos, och för en mindre del av arealen i Svealand.