Arbetsgruppen för spannmål arbetar med politiska positioner för spannmålsodling som bland annat marknadsfrågor, handel, bioekonomi, växtskydd och gödning.

Just nu är det flera viktiga EU-processer på gång som påverka växtodlingens förutsättningar såsom EU:s strategi Från jord till bord, biodiversitetsstrategin samt de pågående CAP-förhandlingarna.

Lennart Nilsson har varit vice ordförande i arbetsgruppen under den senaste mandatperioden och får nu förnyat förtroende vilket är en styrka i LRFs EU-arbete.