Liten skördeökning i EU och stor prispress globalt

Prognosen för spannmålsskörden är en ökning på 1-2 procent totalt och 5 procent upp för vetet. Fransmännen är tillbaka på banan som EU-etta i vete, främst i kornboden runt Paris. Spanjorerna har däremot råkat ut för ett rejält bakslag på grund av torka, och där funderar många på att odla mandel och nötter i stället för spannmål. Pistaschnötter är tydligen etta på den toppen. Övriga spannmålsbodar i världen rapporterar ovanligt bra skördar och förväntningen är att världslagren inte minskar den närmaste tiden och därför ökar inte världsmarknadspriserna.

EU:s oljeväxtskörd blir större i år. Prognosen för rapsskörden är den näst högsta någonsin och för soja den absolut högsta. Endast oljelin backar i skörd. För proteingrödorna öppnar sig ett intressant scenario där EU går från att vara nettoimportör av ärter till att bli nettoexportör. För åkerböna ökar nettoexporten, medan lupin fortfarande är en gröda med nettoimport till unionen.

Början på en proteinbalans

Proteinbalanser fick vi diskutera med Kommissionen, men det handlar fortfarande om ett ganska smalt handelsperspektiv med främst ärter, bönor och lupiner. Inte alla vill klassa raps som en proteingröda och dranken diskuteras inte särskilt mycket. Vi verkar ha långt kvar tills vi får någon slags uppfattning om vallproduktionen i EU och dess stora betydelse för idisslarna. Ett skäl till ointresset är förstås att det saknas data, men kommande balansräkning kan förmodligen leda till att mer data kommer på plats. Kommissionen gav oss också exempel på den data som håller på att samlas in. Proteingrödorna på de ekologiska fokusarealerna var uppe till diskussion några gånger. Den odlingen kommer nog att minska radikalt då användningen av växtskyddsmedel förbjuds år 2018.

Början på ett beslut om glyfosat

Elva EU-länder har sagt sig vara villiga att rösta ja till fortsatt godkännande av glyfosat, men inga större länder utom Polen ingår i den gruppen. Alltså måste fler stora länder rösta ja för att det ska bli en ja-majoritet. Denna fråga dök upp flera gånger under våra möten oavsett var vi var i dagordningen. Italien har sagt att de ska rösta nej och nu verkar också Spanien höra till den svajande skaran. I Frankrike vill Macron och hans regering lyssna på alla, och för varje gång sjunker budet på antalet år man kan tänka sig ett godkännande. Det normala är att ett ämne godkänns 15 år, och EU:s vetenskapliga bedömning är att glyfosat inte är för farligt för varken hälsa eller miljö. I Frankrike vill man nu endast godkänna fem nya år, och då får vi snart börja om hela processen i EU. Vad Tyskland tycker är mycket oklart eftersom det inte finna någon regering där nu efter valet. I Österrike kan man kanske räkna med en omsvängning från sitt nej beroende på vad valet i helgen ger för regering.

En intressant spelare i detta drama är Storbritannien, där glyfosat ofta används direkt före skörd, på banvallar och i de kliniskt ogräsrena trädgårdarna m fl ställen utanför jordbruket. Britterna tänker sig att få behålla alla användningsområden utan restriktioner. En konspirationsteori är att de glatt kan acceptera en kort godkännandetid och sedan göra en Brexit innan EU kan hamna i ett totalförbud mot glyfosat. NFU England skyller dessutom på att NFU Skottland inte klarar sin skörd utan glyfosat i växande skörd. De blev därför förvånade att Finland och Sverige normalt sett klarar sig utan behandling före skörd.

Ett par stora medlemsstater måste alltså rösta ja, men det är extremt oklart vilka som kommer att rösta för en förlängning. Lite oväntat är det därför att vår egen regering har satt ned foten och tänker rösta ja. En omröstning är bokad till den 25 oktober, men den har skjutits upp förut när oklarheter seglar upp.

Inte mycket nytt om hormonstörande ämnen eller neonikotinoider

De hormonstörande ämnena och neonikotinoiderna hänger nu i luften eftersom den största kraften verkar ligga i att komma till ett beslut i glyfosatfrågan. EU-parlamentet har nyss avvisat förslaget till kriterier för hormonstörande ämnen. Ett annat, pedagogiskt, problem är att trots förbudet mot neonikotinoiderna ökar Europa-skörden av oljeväxter. EFSA:s utvärdering av allt material från Copa-Cogeca m fl verkar också dröja ytterligare tid fastän vi har väntat i flera år.

Gödselförordningen med kadmium i fokus

Den ny gödslingsförordning har verkligen satt kadmiumfrågan i fokus. Copa-Cogecas egen kompromiss efter en livlig diskussion verkar bli att gränsvärdet ska ligga på 60 mg kadmium per kg P2O5 eller högre (de två sista orden blev en viktig del av kompromissen!). Detta motsvarar ca 150 mg kadmium per kg P, alltså över det svenska gränsvärdet på 100 mg. De undantag som finns i EU verkar dock få vara kvar, men vi får väl se hur det går med det svenska förslaget till miljöskatt på kadmium. Anledningen till motståndet mot tuffa gränsvärden är att Europa hämtar fosfater från de gamla franska fyndigheterna i Nordafrika med de högsta kadmiumhalterna i världen. Dessa nordafrikanska fosfater har dessutom som av en händelse lyckats få tullfrihet på EU-marknaden. Polacker har tillsammans med fransmän blivit förespråkare för mycket höga EU-gränsvärlden för kadmium.

Brysselhälsningar

Kjell Ivarsson