Vad har ni gjort?

Hela folkrörelsen inom LRF har jobbat intensivt denna sommar. Vi har varje dag imponerats av våra medlemmars initiativförmåga att finna lösningar i denna kris. Presidiet inom LRF Växtodling har haft dialog under torkan. Samverkan och dialog har varit avgörande. Krisen är lång ifrån över. Men vi står trots allt med ladorna i vart fall halvfulla, trots betydligt lägre skördar.  

Vilket påverkansarbete är ni mest nöjda med?

Att vi gemensamt snabbt kunde utforma en dispens för att få skörda trädor var avgörande för vallskörden. Vi är tacksamma att våra myndigheter och politiker lyssnar på oss när det väl gäller. Det stödet behöver vi upprätthålla framöver.

Det mediala intresset för växtodling är stort. Frågor som jordbrukets klimatanpassning och växtförädling har diskuterats i morgonsoffor under sommaren. Vi är glada och stolta över att vi har bidragit till att det nya nationella kompetenscentra för växtförädling - Grogrund – finns på plats. 

Vilket är ni mindre nöjda med och vill se mer resultat inom?

Vi inser att de insatser som nu gjorts i form av krisstöd och dispenser inte är tillräckligt. Nu behöver svenskt jordbruk långsiktig ekonomisk konkurrenskraft och enklare regelverk för att kunna investera i ett motståndskraftigt och hållbart jordbruk, som klarar en kris och självförsörjningen av mat, foder och bränslen till nationen. Sverige behöver minska beroendet av livsmedel och insatsvaror från andra länder och öka beredskapen för nödsituation. 

Vad gör ni framåt?

Framåt är det viktigt att de satsningar som nu görs inom växtförädling och livsmedelsstrategin får en verklig effekt för växtodlaren.  

I juni antog LRFs växtodlingsdelegation en ny handlingsplan som nu i höst kommer att sättas till verket. I handlingsplanen finns uppdaterade mål för verksamheten för LRF Växtodling. Vi ser att dessa fem områden är prioriterade för oss att arbeta med framåt: 

Hållbar intensifiering av svensk växtodling med fokus på insatsvaror, växtförädling och kvalitet, digitalisering.

Mer marknadsfokus – Prove & Improve, inom export, ursprungsmärkning, offentlig upphandling, med mera.

Ökad attraktionskraft för växtodlingsbranschen exempelvis genom Jobba Grönt.

Bättre samverkan mellan myndigheter, andra branscher, industri och livsmedelskedjan och inom LRF.

Mer innovativ livsmedelskedja genom att satsa på forskning och innovation.

LÄS MER: Rapport för andra kvartalet visar låg spannmålsskörd men bättre pris