LRF Växtodling

Under denna månad har det kommit flera motioner och skrivelser till LRF Växtodling och närstående experter.

Motioner
Växtodlingsmotionerna handlade om tydligare strategi för svensk odling, ökad inhemsk produktion av vegetabiliskt protein, renkavle-problemen och växtnäring i kretslopp. Även biodlarna hade motionerat och deras tre motioner handlade om märkning av blandad honung med ursprungsland, GM-bin och tävlingen European Bee Award.

Skrivelser till LRF Växtodling
Ett allt populärare sätt att väcka frågor är att sända skrivelser. Till LRF Växtodling har vi under månaden fått skrivelser om bekämpningen av renkavle, framtiden för Centrum för Kemisk Bekämpning (CKB) på SLU och miljöproblem med plastgräs. Dessa brev sätter nu ännu mer fokus på frågor som vi redan arbetar med.

Media om kyligt väder och raps istället för palmolja och soja
Runt påskhelgen var det stor uppmärksamhet i bland annat TV4-nyheterna runt kylan och hur den skulle kunna hämma nysådd sparris och höstraps. Den rekordstora sådden av höstraps på 105 400 hektar har också uppmärksammats eftersom import av palmolja och soja kan minskas och ersättas med svensk raps. Rapsoljan kan dessutom användas till förnybart biobränsle.

Avgifter på eget utsäde ger mer svensk växtförädling
Vid årets förhandling med Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF) enades parterna om ett avtal för odlingssäsongen juli 2017 - juni 2018 med oförändrade avgifter enligt följande:
Stråsäd, åkerbönor och ärter: 70 % av avgiften för certifierat utsäde klass C2.
Oljeväxter: 70 % av avgiften för certifierat utsäde sista C-klass.
Matpotatis: 550 kr/ha Fabrikspotatis: 385 kr/ha

Undantag från redovisningsplikten finns för brukare med en totalavkastning under 92 ton spannmål, vilket motsvarar 23,7 hektar. För potatis är motsvarande skördevolym 185 ton potatis. Avgifterna som samlas in går tillbaka till utsädesföretagen och deras arbete med växtförädling, en högprioriterad fråga i arbete med den svenska livsmedelsstrategin.

Filmen Sista skörden
Den 25 april visade SVT debattfilmen Sista skörden, som handlade om bristande markvård, sjunkande mullhalter och ensidig odling i flera olika länder. Reaktionerna blev många och stora eftersom filmen hade många brister. Det var mycket otydligt i filmen att Sverige ligger bra till när det gäller markvård och höga mullhalter. Det var också otydligt att en hållbar intensifiering med höga skördar ger stora skörderester som bibehåller mullhalten om de förs tillbaka till marken. Efterspelet till filmen kommer med all säkerhet pågå in i maj månad.

Glyfosat
LRF:s arbete handlar som vanligt om att bearbeta beslutsfattare och myndigheter. I Bryssel blir det en blandning av eget arbete och arbete via vår paraplyorganisation Copa-Cogeca och med Thomas Magnusson som ordförande i Cogeca. Jordbrukskommissionären Phil Hogan har tagit tydlig ställning för ett mångårigt godkännande, men det är förmodligen många turer kvar innan frågan är avgjord.

Neonikotinoider kan komma att bli totalförbjudna utanför växthus
Frågan om neonikotinoiders vara eller inta varadiskuteras nu för hela växtföljden. Användningen i sockerbetsodlingen kan komma att förbjudas helt, och i så fall återstår endast användningen under glas i växthus.