Möte med Riksförbundsrådet 8 november

Mitt i diskussionen om växtskydd och glyfosat fick LRF Växtodling chans att presentera inte bara dessa frågor med en nyinspelad lobby-film utan också starten på en handlingsplan för växtodling, en plan som LRF Västra Götaland har motionerat om. Riksförbundsrådet med regioner och organisationsmedlemmar gav oss många bra synpunkter på vad som bör tas upp i denna handlingsplan. Vidare kommer flera kommunikationssatsningar att göras mot konsument och allmänhet i ”Maten ska kännas bra i magen” och ”Det goda ägandet”.

Möte med Växtodlingsrådet 14 november

Alla odlingsorganisationer, all handel, rådgivning, Svenskt Växtskydd, Yara och representanter för fältnära forskning och innovation var inbjudna för att diskutera handlingsplanen för växtodling, den kommande jordbrukspolitiken i EU, Lantmännens ekostrategi och marknadsutsikterna samt SLU Fältforsk. Dessutom fick alla tillfälle att lyfta sina egna aktuella frågor till diskussion.

Glyfosat gick i mål i Bryssel den 27 november

Den 27 november godkändes glyfosat i fem år efter väldigt många turer i Bryssel med bedömningar av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA. Tillräckligt många länder hade då kommit fram till att dessa vetenskapliga bedömningar dög för ett fortsatt godkännande av glyfosat. Det var den ändrade tyska positionen som avgjorde frågan eftersom röstetalen var kopplade till ländernas folkmängd. Stora länder som röstade nej var Frankrike och Italien. LRF har skrivit brev tillsammans med finska MTK om glyfosat och deltagit i flera aktiviteter nationellt och tillsammans med Copa-Cogeca i Bryssel. Kommissionen kunde ha tagit beslutet på egen hand, men Kommissionens ordförande Juncker ville att medlemsstaterna skulle ta mer eget ansvar och detta skapade denna långa, utdragna process.

Seminarium om renkavle på SLU Alnarp med LRF Skåne den 20 november

LRF Växtodling var en av föredragshållarna på ett välbesökt seminarium på Alnarp. Många växtodlare kunde vittna om renkavle som ett gissel i Skåne. Detta gissel är på väg uppåt i Sverige, så alla måste se upp. Maskiner och redskap som rör sig mellan gårdarna är ofta bra för ekonomin, men de måste rengöras noggrant.

LÄS MER: Så får du stopp på renkavlen

Seminarium om växtförädling på SLU Ultuna den 22 november

LRF Växtodling höll ett föredrag då Sveriges Utsädesförening (SUF) ordnade ett seminarium om regeringens nya stora satsning på växtförädling. Hela Växtförädlings-Sverige var på fötter och frågorna var många inför starten. En styrgrupp ska bildas med deltagande av Lantmännen och LRF. Till att börja med finns 90 miljoner att satsa och sedan 40 miljoner per år. Sverige har nu chansen att ta tillbaka lite grann av sina fornstora dagar då vi var världsledande inom vissa områden.

Kadmiumforum hade möte den 28 november

För 20 år sedan bildade Lantmännen och LRF ett Kadmiumråd, som numera är ombildat till ett Kadmiumforum under ledning av Livsmedelsverket. Det senaste mötet diskuterade nya medicinska rön men också vad som kan komma att hända efter utredningen om miljöskatter och efter att EU har beslutat om en ny gödselförordning med mer eller mindre stränga gränsvärden för kadmium. Svaren på de flesta av dessa frågor räknar vi med att få under nästa år.

Manifesto för bioekonomi överlämnades den 16 november

LRF Växtodling har deltagit i en bioekonomipanel som på uppdrag av Kommissionen tog fram ett Manifesto med näringens synpunkter på vad EU bör satsa på för att bli mer konkurrenskraftiga när det gäller bioekonomi. Detta Manifesto överlämnades till forskningskommissionären den 16 november och är en av pusselbitarna i en kommande strategi för bioekonomi.