LRF:s Växtodlingsråd har träffats den 15 november och då diskuterades bland annat följande:
- Läget för Livsmedelsstrategin, som vi fortfarande väntar på
- Framtida CAP kan få ett första förslag under sommaren 2017.
- Utredningen om miljöskatter för växtskydd och tungmetaller.

Sverige bra på prisbildning, men sämre på utgifter

Årets AgriBenchmark för skörden 2015 kan sammanfattas med:
Bra skördar och låga produktionskostnader. Svensk produktionskostnad ligger i högre intervallet. Svenskt lantbruk är bra på prisbildning. Viktigt att hålla fokus på höga skördar, men även rimliga kostnader. Kanske är det bara 10 % av odlarna som räknar på sina kostnader.

Var beredda p[ namnbyte

Enheten för jordbruk och livsmedel kommer JTI och SIK heta efter den 1 januari 2017 och blir då en del av divisionen för Life science på statliga institutet RISE. Det blir en satsning på värdekedjan för livsmedel, ”från farm till tarm” eftersom JTI har mycket fokus på avlopps- och slamfrågor. Följande affärs- och innovationsområden har formulerats hittills: energi, cirkulär biobaserad ekonomi, hälsa, hållbara städer och samhällen

Bondeprojekt kan börja med fosforfrågan

Europeiska demo-gårdar har börjat ett samarbete med Odling i Balans som deltagare. Detta Agri-demo farmer to farmer-projekt söker nu lämpliga ämnen för en europeisk kartläggning. Förslaget är att börja med fosforfrågan.

Skånes 3 bästa tips mot renkavle

Renkavle är en fråga som vi behöver ta på allvar. Frågan är om vi har råd med 2000-2500 kr per ha för bekämpning av  renkavle på samma sätt som i England? Det är nu en pedagogiskt utmaning att få alla odlare att lära sig att känna in ogräset.

Efter 30 år med renkavle kan Skåne ge följande råd till andra norrut:
1. Importera inte halm, hö eller hästgödsel
2. Om misstanke, rengör alla maskiner
3. Bekämpning, 10 år i rad

Ännu ett bra havre-år

Mögelgiftet DON i havre i väst: Efter 2011 års skörd med 50 % underkänd grynhavre har hela Sverige och alla grödor stickprovtagits 2012-2016. Förutom DON har man analyserat ZEA, T2 och HT2. Trots vätan var 2015 det renaste och bästa året. Även 2016 var bra utom för en del havreodlare runt Vänern. Snart kommer årets rapport ut. Den 24 november ordnades det också ett välbesökt ”grönt möte” i Skara med tema DON.

Gödselfrågan ställd på sin spets

På växtnäringsfronten sätter EU:s förslag till gödselförordning många frågor på sin spets. Tanken med förordningen är både att vi ska få bättre och kvalitetssäkrade produkter på marknaden men också en ökad cirkulär bioekonomi. Stallgödsel i olika former ska klumpas ihop med olika biprodukter och tyvärr även avfallsprodukter. Att uppgradera avfall kommer inte att bli lätt och inte heller att klassificera organisk gödsel på samma sätt som mineralgödsel. Här kommer det att bli viktigt att bevaka denna nya gödselmarknad så att det blir fullgoda produkter till gården.

Den ny gödslingsförordningen sätter också kadmiumfrågan i fokus. Diskussionen i Bryssel ligger långt över det svenska gränsvärdet. Vår fosfor kommer i huvudsak från Finland med extremt låga kadmiumhalter. Dessutom har vi i Sverige i stort sett stoppat all annan kadmiumtillförsel förutom det atmosfäriska nedfallet. Stora delar av Europa hämtar däremot fosfater från de gamla franska fyndigheterna i Nordafrika med de högsta kadmiumhalterna i världen.