Konsumenterna uppfattar svenska produkter som bra ur klimat- och miljösynpunkt. Det bidrar starkt till att mer än var sjätte* konsument alltid tittar efter svenskt ursprung när de handlar. Här spelar Från Sverige-märket en viktig roll eftersom det gör det enkelt för konsumenten att hitta det svenska. Svenskt har en urstark position att ytterligare förstärka. För det krävs ett visst mod, men framförallt lyhördhet för vart efterfrågans vindar blåser. 

Växande efterfrågan

Efterfrågan på svenska växtbaserade produkter växer! Allt fler unga väljer gärna svenskproducerat enligt ungdomsbarometern 2020. Det handlar inte enbart om bullar och bröd utan också om bönor, linser, ärtor i olika storlekar, av olika sorter och förädlade på olika sätt. Hela produkter, malda, fraktioner som ärtpulver som kan ingå i växtbaserade rätter – efterfrågan är på riktigt. Det märker inte minst vi på Svenskmärkning som dagligen arbetar med att göra de svenska råvarornas och livsmedlens ursprung tydligt med märket Från Sverige.

Växtbaserade rätter ropar efter svenskt

Visst finns det hinder och utmaningar. Men är inte de till för att antas? Inte minst när marknaden så tydligt knackar på dörren. Den samlade växtodlingen har möjligheter just genom att vara samlande och därigenom ha kraft att testa, produktutveckla och investera i såväl nya (eller nygamla) grödor och teknik för förädling. Det finns redan flera goda exempel som havreris, ärtburgare, overnight oats. Fortsätt och intensifiera utvecklingen, de växtbaserade rätterna ropar efter svenska råvaror.

Maria Forshufvud,
VD Svenskmärkningen

Från Sverige-märkningen föddes ur ett behov av att på ett enkelt sätt möta konsumenternas växande efterfrågan på svenska livsmedel, råvaror och blommor. Det är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel som gemensamt initierade märkningen 2016. Idag används märket på mer än 10 000 produkter, det är efterfrågat av konsumenterna och välkänt (84 procent kännedom*).

Alla Från Sverige-märkta råvaror, livsmedel och växter kommer från certifierade företag. Kontroller görs av fristående certifieringsorgan för att säkra att märkningens kriterier efterlevs.  Odlare, bönder, livsmedelsföretag, restauranger och dagligvaruhandel använder Från Sverige-märket och gör det enkelt för konsumenten att välja svenskt.

*Demoskop, februari 2020