EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. På energisidan går förslaget generellt i en positivt riktning men när det kommer till biobränslen och användning av biodrivmedel finns en hel del oroväckande skrivningar, som exempelvis att bioenergi ses som en övergångsteknik och att livsmedels- eller foderbaserade biodrivmedel inte ska kunna få stöd. I många delar vill man även gå längre än det som redan är beslutat i och med förnybartdirektivet vilket inte alls är bra. Även här gör LRF inspel till regeringen, Copa-Cogeca och samarbetar med andra branschorganisationer och aktörer för att påverka i rätt riktning.