Inom EU gäller gemensamma regler för växtskyddsmedel, bland annat förordning 1107/2009 som anger vad som krävs för att ett preparat ska få säljas eller användas. Syftet med förordningen är dels att säkerställa en hög skyddsnivå för miljö, människor och djur, dels att harmonisera reglerna för växtskyddsmedel inom EU och på så sätt förbättra för jordbruksproduktionen.

Enkäten är på svenska

I sitt arbete med att se över hur väl förordningen fyller sitt syfte har EU-kommissionen tagit fram en enkät som vänder sig till medborgarna. Den finns på svenska och innehåller 23 frågor som ”Känner du till att växtskyddsmedel är reglerade och måste godkännas i EU?” och ”Hur bedömer du de europeiska böndernas konkurrenskraft?”.

12 februari är sista dagen

Det finns också en ruta för att skriva något kort med egna ord.
– Om man odlar själv kan man till exempel berätta vilken produktion man har och om man upplever att man saknar en viss typ av växtskyddsmedel. Vi vill att EU-kommissionen ska få ta del av så många svenska producenters åsikter som möjligt, säger Johanna Eén, växtskyddsexpert på LRF.

Sista dag att fylla i enkäten  är den 12 februari.  När du klickat in på enkäten kan du välja språk på höger sida.