Tanken är att belysa att uthålligheten, avkastningen och näringsinnehållet har avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen. Även för en sund hästhållning blir den allt viktigare. Vallens betydelse för klimatet var också en aktuell fråga som togs upp på vallkonferensen.

Frågor som togs upp under vallkonferensen var:
• Finns det ny teknik som hjälper oss i vallfoderodlingen?
• Vilken betydelse har odlingssystemen för kolinlagringen?
• Grovfodereffektiva kor – finns de och producerar de mindre metan?
• Hur kan vi underlätta betesdriften?
• Hur kan vi göra vallarna tåligare för extremväder?
• Vilken betydelse har vallfoderkvaliteten för god hälsa och välfärd hos hästar?
• Kan vallfoder påverka ostkvaliteten?

Hur lantbrukare kan trimma sin vallproduktion med inspiration från andra lantbrukare visades av de som har deltagit i EU-projektet Inno4Grass. Inledningstalarna var också plockade från Inno4Grass och gav nya perspektiv på miljönyttan och betesdriften i Europa. Deltagarna fick också svar på många andra intressanta frågor. Vad kan en multivallskördare betyda för optimerad vallproduktion? Vilken betydelse har vallen för att kunna producera kvalitetsprotein? På konferensen delades också priset ut till Årets vallmästare 2020.

Konferensen hade besökare från hela Norden och de var en blandning av rådgivare, forskare, lantbrukare, studenter och företag i lantbruksbranschen. Målet var som vanligt att utnyttja vallen så bra och effektivt som möjligt. Perspektiven var växtodling, utfodring, teknik, klimat och ekonomi. Att kunna erbjuda optimal kvalitet av vallfoder till olika djurkategorier är lika viktigt för hästar som för idisslare.

Konferensen arrangerades av institutionerna för växtproduktionsekologi, husdjurens utfodring och vård samt norrländsk jordbruksvetenskap vid SLU i samarbete med LRF, Växa Sverige, Hushållningssällskapen och Greppa Näringen via Jordbruksverket.