Majoriteten av dem som har besvarat enkäten har små, ofta familjedrivna företag och 7 av 10 har familjemedlemmar anställda. Av dessa är 25 procent öppna för att rekrytera tillsvidareanställda för att kunna växa inom de kommande fem åren, medan något fler menar att de kommer att använda sig av bemanningsföretag för kortare anställningar. Bransch- eller yrkeserfarenhet och tekniska färdigheter är främsta egenskaper som efterfrågas tillsammans med att medarbetaren ska vara självgående och ansvarstagande. Den efterfrågade kompetensen är inte helt lätt att hitta bland dagens arbetssökande och det har fått flera växtodlare att avvakta med att rekrytera, enligt enkäten.

Mer positiva är företagarna till att satsa på ny teknik och innovation för att nå sina mål. Fler än hälften svarar att de kommer att göra större investeringar, till exempel i teknik, under den kommande femårsperioden.

Hur tänker du kring framtiden för ditt växtodlingsföretag? Vill du veta mer om hur du kan vidareutveckla ditt företag, dig själv och dina medarbetare? Hör av dig till någon av medarbetarna i ”Mer mat – fler jobb” – ett projekt som just nu erbjuder kraftigt rabatterade företagsanalyser, kompetensutveckling och rekryteringsstöd till matproducerande företag.

LÄS MER: Ta hjälp av oss!

Om undersökningen

Undersökningsföretaget Ipsos skickade ut en webbenkät med syfte att ta reda på behov av kompetens och arbetskraft till 3 982 växtodlingsföretagare under våren 2020. 368 av dessa besvarade enkäten (9 procent).