I Frankrike höll Macron ett långt linjetal i Versailles och kallades inte Solkungen utan Sömnkungen, medan det går snabbare för Trump att få ur sig sina tweets högt och lågt.Den tyska valet påverkar EU-arbetet mer än man kan tro. Nu verkar flera kontroversiella beslut om växtskyddsmedel skjutas till efter att Merkels regering har haft sitt val.

Värmebölja och torka på allas läppar

Värmebölja hade det varit i stora delar av Västeuropa med flera värmerekord. Från Central- och Sydeuropa kom rapporter om rekordtorka. Många sydeuropéer var irriterade på Trump som klimatförnekare, och där skulle han nog inte vinna några val.

Något lägre skördar i EU med Frankrike tillbaka som motor

Jämfört med fjolårets katastrof i den franska kornboden, verkar det nu som om Frankrike återigen blir etta i veteexport efter fjolårets snöpliga tredjeplats efter Rumänien och Tyskland. Mottagare av vetet är främst Nordafrika och Mellanöstern, trots att Egypten krånglar till tullen och kvalitetskraven.

När det gäller korn är det som vanligt Frankrike och Tyskland som exporterar mest. Den största mottagaren är Saudiarabien, och man kan undra vad de ska med så mycket korn till? Havren kan bli en nordeuropeisk angelägenhet med centrum runt Östersjön, och vi får se vad framtiden har att erbjuda oss i Sverige.

Rapsodlingen har påverkats av neonikotinoidförbudet, men det syns inte på den samlade volymen. Tvärtom slår den rekordstora höstrapsodlingen i Sverige igenom med positiva prognoser.

En normal EU-skörd hjälper inte prisläget så länge som USA, Kanada och Ryssland rapporterar bra skördar. Australien kan däremot bli en joker efter torka. Sedan är meningen hos många att en prisökning inte ska bli för stor direkt, då Ryssland och Ukraina kan lockas att odla upp all sin mark som idag ligger för fäfot.

Om kvalitetsfrågor som protein- och mykotoxinhalterna fick vi däremot inte veta så mycket än. Däremot hade Kommissionen tänkt att ta tag i frågan om akrylamid. Akrylamid bildas av aminosyran asparagin och socker vid upphettning av spannmål till frukostcerealier, potatis till chips och klyftpotatis, rostning av kaffe m m. Det som kan minska halten av akrylamid är sortvalet, mer svavel och mindre kväve. Detta kan alltså bli ett fall för nya egenskaper i växtförädlingen framöver.

Något som EU inte är självförsörjande på är protein. Satsning på att uppskatta totalmängden protein i EU ska nu starta efter en lång diskussion. Vallens betydelse finns inte alls med och rapsmjöl räknas fortfarande till biprodukterna. Det står nu dessutom klart att proteingrödorna åkerböna, ärter och lupin kommer att minska vid ett förbud mot växtskyddsmedel 2018, men det var ingen klok person som just nu vill riskera hela 30 % av gårdsstödet genom att protestera för mycket mot detta växtskyddsförbud. Dessutom verkar det tåget ha gått nu.

Lagring och transport med flaskhalsar

Just nu pågår ett projekt där man ska jämföra möjligheter till lagring och transport i olika länder. Först ut var Rumänien, Ungern ,Tyskland och Kina. För Ungerns del var problemet att få exportvaran på båten och i Rumänien att komma till båten överhuvudtaget. Tyskland framstod därför som det goda exemplet med ”best practice”. Kartläggningen av Kina handlar mest om hur exporten dit kan underlättas.

Finansmarknadsdirektivet MiFID 2 ska vara på banan från och med 2018

Finansmarknadsdirektivet MIFID 2 ska alla medlemsstater införliva till början av 2018, så det brådskar, men jag tror att vi i Sverige blir klara i tid. Tanken är att stoppa en osund spekulation med livsmedel genom ökad transparens och kontroll, men ändå göra det möjligt att prissäkra sin kommande spannmålsskörd. Man kan jämföra det med andra branscher som elhandeln, där det är fullt möjligt att handla framtida el och väntar på fyllda vattenmagasin etc, och där ser Kommissionen inga svårigheter.

Kommissionen vill satsa på jordbrukets digitalisering i år

I en jämförelse framstår EU-jordbruket som dåligt digitaliserat jämfört med USA-jordbruket, och det är något som Kommissionen vill förändra. Under detta år ordnar därför det Europeiska Innovationspartnerskapet på DG Agri flera evenemang med detta tema fram till november. EIP Agri ser gärna ett större engagemang i frågan.

Brysselhälsningar   Kjell