Vilka är knäckfrågorna i EUs gödselförordning?
– Att vi en gång för alla ser till att få ner nivån på kadmium i handelsgödsel
på EU-nivå. Sverige ligger i framkant så vi kommer inte att ha problem med de regler som nu diskuteras. Men vi behöver få resten av EU att följa med. Det handlar om kvaliteten på våra livsmedel och att människor inte ska utsättas onödigt mycket för kadmium. Förslaget kan förbättra villkoren för dem som producerar gödselmedel från organiskt material. Här finns en stor potential.

Hur är stödet för era förslag?
– Vi har ett brett stöd i den liberala gruppen och från andra partigrupper i mitten. Den största utmaningen blir de konservativa krafterna från framför allt länder i södra Europa, där det finns ett mycket stort motstånd mot att minska gränsvärdena för kadmium.

Vad händer med förslagen efter omröstningen
i Europaparlamentet?
– Då är vi redo för så kallade trialogförhandlingar där EU-kommissionen sitter med och vi i parlamentet ska bli eniga med medlemsstaterna i ministerrådet. Men dessförinnan måste medlemsstaterna enas om en gemensam position.