Checklista för höstveteskörd är nu levererad
Som en förlängning av projektet ”Höstvete mot nya höjder” har projektet om management ”Checklista för optimal höstveteskörd” blivit klart lagom till säsongen. Själva checklistan kommer att delas ut på Borgeby, Brunnby och andra mässor. Den kommer också att ligga på LRF:s webbplats under LRF Växtodling tillsammans med rapporten.

Aktiviteter om MiFID II för att undanröja hotet mot terminshandeln, s k forwards
LRF och Copa-Cogeca har efter intensivt arbete med denna fråga tillsammans med andra organisationer i spannmålshandeln fått ett undantag inskrivet. Det finns anledning att vara nöjd med det eftersom det undanröjer många handelsproblem. Hur generellt undantaget är vet vi ännu inte. Det finns alltså goda skäl att fortsätta hårdbevaka frågan eftersom det finns fler delar i MiFID med stor påverkan. Arbetet handlar bl a om vad Finansinspektionen i Sverige och i EU (ESMA) tänker göra.

Kommunikation om kadmium
Kadmium i svenska vegetabilier har uppmärksammats i Rapport under månaden. Det är viktigt att komma ihåg att alla pastaprodukterna låg under gränsvärdet, om än med olika marginal. Huvudbudskapet är också att kadmiumhalten i svenska vegetabilier har slutat öka och att vi ser tendenser till en minskning. LRF fortsätter sitt arbete med att stoppa tillförseln av kadmium till åkern.

Åternationaliseringen av GMO-frågan
EU-förslaget handlar inte bara om att åternationalisera själva odlingen av GMO-grödor utan även besluten om importerat foder och det kan innebära mycket omfattande förändringar. LRF ser över sin position i denna fråga, och Copa-Cogeca m fl i Bryssel säger helt nej till åternationaliseringen.

Odling av raps utan betning med neonikotinoider
Efter många turer med diskussionen om dispens för neonikotinoider valde LRF och SFO att släppa ett pressmeddelande om rekord för sådd av höstraps utan betning med neonikotinoider. Detta slogs upp av Expressen som ” Låt inte humlor och bin dödas av nikotin”. Vi har på olika sätt bemött detta felaktiga påstående om svensk odling.

Höstrapsen är en gröda som i Sverige går att odla utan neonikotinoidbetning. Vårrapsodlingen i Sverige har däremot minskat från normala 50.000 ha till 5.000 ha på grund av att det inte finns något skydd mot jordloppor som angriper och äter upp vårrapsen i uppkomstfasen. Att ersätta vårraps med höstraps i vårrapsbältet i främst Mälardalen är mycket svårt. Höstrapsen överlever inte så ofta en mellansvensk vinter.

Dispenser för växtskyddsmedel
LRF:s JK-anmälan av KemI har lett till fortsatt uppmärksamhet.
När det gäller dispenser för just neonikotinoider har nu inte bara Finland och Estland fått dispens för våroljeväxter, utan även Danmark för höstraps. Även England kommer att söka dispens för höstraps i väntan på att det tvååriga moratoriet upphör senare i år. Arbetet i både Sverige och Bryssel fortsätter nu på flera olika sätt och nivåer.

Den 22 maj deltog SFO och LRF vid ett möte på Copa-Cogeca där det aktuella läget i olika delar av unionen samlades ihop för att skickas in till EU-kommissionen och EFSA. Målet är nu att det ska bli ett klarare läge i god tid före nästa säsong.