På grund av torkan och den efterföljande foderbristen har många fått importera foder i år.

Nyligen gick Jordbruksverket ut med uppdaterad information om vad man bör tänka på när det gäller importerat foder, eftersom det exempelvis kan innehålla ogrässorter som vore olyckligt om vi fick in i vår svenska växtodling. De tar också upp risken för att sprida Afrikansk svinpest (ASF).

Var noga med kadaver i balar 

Ibland kan det förekomma kadaverrester i hö-/hösilagebalar, t.ex. till följd av att ett dött djur åkt med i pressen. Då läggs ofta de dåliga balarna på gödselstacken.

När vi nu har en så stor ökad import av foder och den sker i många olika kanaler så behöver vi uppmärksamma alla på att man  INTE får lägga ut balar med kadaver på gödselstacken, i skogen m.m. om man hittar kadaver i importerat foder. Detta då det finns en stor oro kring att det kan innebära att vi får in svinpest (ASF) i Sverige. Skulle vi få in ASF i Sverige är det något som skulle medföra enorma konsekvenser.

LÄS MER: Så jobbar LRF med Afrikansk svinpest

Hittar du djurdelar som kan komma från vildsvin, kontakta Jordbruksverket. 

Läs mer på Gård & Djurhälsan.