Lotta Folkesson vald till ordförande för LRF Häst

Vid mötet den 24 juni valdes Lotta Folkesson från LRFs riksförbundsstyrelse till ordförande för LRF Häst. Lotta efterträder Titti Jöngren som tidigare lämnade LRFs styrelse. Annika Bergman (LRF), Björn Nilsson (WRAS) och Eva Netterberg (RRO) är samtliga nya ledamöter i delegationen från och med halvårsskiftet.

Verksamhetsplanering LRF Häst

Vid delegationsmötet den 13 augusti gjordes en halvtidsutvärdering av LRF Hästs verksamhet. Delegationen konstaterade efter en process med betygsättning av verksamheten att branschorganisationen för hästföretagare är på rätt väg, men att en utmaning är att vässa kommunikationsarbetet. LRF Häst behöver vässa sin kommunikation för att ta en tydligare plats, särskilt i sociala medier. Vid Hästrådet den 22 september kommer hela rådet att få utrymme att ge inspel till fortsatt verksamhet inom LRF Häst.

Hästföretagardagar

Hästdelegationen har givit LRF Häst i uppdrag att i samverkan med HNS, LRFs regioner med flera berörda organisationer undersöka intresset för att anordna ett antal hästföretagardagar under sen höst 2015. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från Hästdelegationen samt från HNS.

Hästen i jordbrukspolitiken

LFA-stöden för år 2015 fick en ny utformning och slogs också samman med vallstödet. LRF och LRF Häst har arbetat vidare med frågan och just nu pågår diskussioner kring möjliga förändringar inför kommande år. Synpunkter har lämnats in från LRF gällande den nya utformningen av LFA-systemet eller Kompensationsstödet, vilket fått kraftig kritik av medlemmarna. Påverkansarbetet pågår och fortsättning följer.

Branschsamverkan Häst – en referensgrupp hos Skatteverket

Inom ramen för dialogen med Skatteverket finns två nätverk. Det större ”Branschsamverkan Häst” som träffas två gånger per år och sedan ett år tillbaka även en ny mindre arbetsgrupp där LRF Häst sitter med tillsammans med LRF Konsult.

Arbetsgruppen som näringen bildat tillsammans med Skatteverket träffas varje månad, nu med fokus på en inplanerad utbildningsdag den 15 september 2015. LRF Häst kommer att samordna medverkan från ett antal olika hästorganisationer vid utbildningsdagen. Arbetet pågår för närvarande med förberedelser inför utbildningsdagen. Fem olika avelsorganisationer samt LRF Häst kommer att berätta om svensk hästuppfödning och vardagen för den svenska hästuppfödaren.

Sigill Kvalitetssystem AB

LRFs dotterbolag Sigill Kvalitetssystem AB har kontaktat LRF Häst för att erbjuda en diskussion kring näringens eventuella behov av branschstandard/er. Hästdelegationen anser att frågan är intressant och att diskussionen bör påbörjas snarast.

Företagsutveckling

Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, LRF Konsult och Flyinge AB. Hästföretagarcentrum gick ut med ett nytt erbjudande under maj månad, om rådgivning riktad till nyföretagare eller blivande företagare med hästverksamhet. LRF Häst, HNS och LRF Konsult delfinansierar erbjudandet så att en rabatt på 750 kr erbjuds vid första rådgivningstillfället. Erbjudandet gäller 100 företagare. LRF Konsults kompetensnätverk för häst tillhandahåller rådgivningen. Läs mera på www.hastforetagarcentrum.se.


Profilering av svenskt hästkött

LRF Häst har fått en förfrågan om att profilera hästköttet som den utmärkta råvara det är, vid årets deltävlingar i Årets Kock. Hästdelegationen har beslutat att delta genom att profilera det svenska hästköttets fördelar i samband med deltävlingarna 2015.

LRF Häst blir intressent i Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)

LRF häst kommer att bli intressent i LBK. Hästbranschen tillhör sannolikt den mest brandutsatta verksamheten totalt inom lantbruket. LBKs rekommendationer utgör grunden i försäkringsbolagens villkor. Som intressent är man med och beslutar om rekommendationerna och om LBKs inriktning. LRF häst kan som intressent också hjälpa till att föra ut budskap i sina respektive organisationer. Lotta Folkesson kommer att representera LRF Häst i LBK.

Kommande möten

Hästdelegationen sammanträder under hösten 2015 den 14 oktober samt den 20 november.

Hästråd för samtliga organisationer inom LRF Häst hålls den 22 september, med fokus på den av SLU nyligen presenterade forskningsstudien om faktorer som påverkar hästföretagande.