Hästen i jordbrukspolitiken

LRF Hästs påverkansarbete ledde till fördelaktiga undantag i gårdsstödet. Ett mycket intensivt påverkansarbete har gjorts av LRF Häst avseende reglerna om aktivt brukande och dess påverkan på gårdsstöden för företag med hästverksamhet. Påverkansarbetet har varit framgångsrikt och har resulterat i att Sverige nu inför ett extra undantag för gårdar över en viss arealgräns. Mera information finns i länken till höger

LFA-stöden för 2015 får en ny utformning och slås samman med vallstödet. Detta innebär att hästföretag i vissa områden kommer att förlora vallstödet. LRF och LRF Häst arbetar vidare med frågan. Eftersom stöden är ettåriga finns det åter utrymme att lyfta frågan för 2016 och framåt.  

Skattereferensgrupp

Arbetsgruppen som hästnäringen bildat tillsammans med Skatteverket fortsätter träffas varje månad, nu med fokus på en inplanerad utbildningsdag den 15 september 2015. LRF Häst kommer att samordna medverkan från ett antal olika hästorganisationer vid utbildningsdagen.

Kommunikationsarbete

LRF Häst har deltagit på ett flertal evenemang från januari till mars 2015:

  • Hästföretagarforum 26 februari 2015. LRF Häst hade monter tillsammans med HNS, LRF Konsult och LRF Samköp. LRF Hästs ordförande var moderator för dagen. Guidade visningar bakom kulisserna på Göteborg Horse Show erbjöds alla LRF-medlemmar som medlemsförmån.
  • Avelsvärdering för hingstar i SHs regi, Grevagården Skövde 28 mars. Monter.
  • Bruksprovet för SWB-hingstar, Flyinge den 14 mars. Monter tillsammans med LRF Konsult.

LRF Häst har också släppt pressmeddelanden om:

  • nybildade Hästföretagarcentrum, tillsammans med HNS med LRF Konsult och Flyinge som genomförare. Resulterade i en artikel i Ridsport 26 februari, Erica intervjuad om bildandet av Hästföretagarcentrum.
  • analys av enkätundersökning till hästföretagarna bland LRFs medlemmar.

Bransch- och företagstatistik

Ett projekt har påbörjats hos Jordbruksverket. Syftet är att undersöka möjligheterna till skattningar av häst och hästföretagande vart tredje år, LRF häst och HNS är uppdragsgivare och Jordbruksverket genomför arbetet som pågår till och med maj 2015.

Företagsutveckling

Hästföretagarcentrum Avtal har tecknats mellan LRF Häst, HNS, LRF Konsult och Flyinge och därmed har ett samarbete kring Hästföretagarcentrum startats. Ett antal kurser och digitala verktyg erbjuds via www.hastforetagarcentrum.se. Samtliga organisationer i LRF Häst uppmanas att marknadsföra både satsningen och de första kurserna som hålls på Flyinge i april och maj 2015.

Arbetsmiljöträffar Genom samarbete med HNS, ATG, SvRF, SG och ST genomfördes ett antal arbetsmiljöträffar runtom i landet under februari och mars. LRFs arbetsmiljöexperter har föreläst vid samtliga träffar.

Nya medlemserbjudanden

LRF Häst och LRF Samköp för dialog med företag som kan erbjuda hästspecifika medlemsförmåner till LRF-medlemmar. För närvarande gäller det hästrelaterade produkter. Planen är att två nya medlemserbjudande för hästföretagare ska kunna presenteras till halvårsskiftet 2015.

Export av utbildning och hästar

LRF Häst har deltagit vid ett flertal träffar där stora delar av hästnäringen samlats för att diskutera möjliga förutsättningar för ökade insatser gällande export av utbildning/hästar från Sverige. LRFs och LRF Hästs roll i det kommande arbetet återstår att fastställa. LRF Häst deltar i en workshop i april och agerar värd för ett uppföljande möte i maj 2015.

LRF Häst blir intressent i Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)

Hästbranschen tillhör sannolikt den mest brandutsatta verksamheten totalt inom lantbruketLBKs rekommendationer utgör grunden i försäkringsbolagens villkor. Som intressent är LRF Häst med och beslutar om rekommendationerna och om LBKs inriktning. LRF Häst också föra ut budskap inom ämnet i sina respektive organisationer. Lotta Folkesson kommer att representera LRF Häst i LBK.

Kommande möten

Hästdelegationen sammanträder nästa gång den 2 juni kl 09.30-15, på LRF i Stockholm.