Carl Dyrendahl från LRF Konsult är från och med den 1 juli 2017 ansvarig
för att samordna aktiviteterna inom det från EU/landsbygdsprogrammet
finansierade projektet, som LRF Häst är huvudsökande till i samverkan med
Hästföretagarcentrum. Här berättar han mer om sitt engagemang i LRF Häst:

Du kommer att arbeta med två projekt för hästföretagare, vad går de ut på?

– Via samarbetet Hästföretagarcentrum drivs det EU-finansierade projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb. Projektet ska stimulera hästföretagandet genom bland annat informationsträffar kring arbetsmiljö och företagande. Vi arbetar också med att ta fram en ny e-utbildning för hästföretagare. Den vänder sig framförallt till nystartade verksamheter, och kommer även användas i yrkesutbildningar på Hästnäringens Riksanläggningar.

– Det andra projektet ligger på en mer strategisk nivå, där vi under hösten kommer att lyssna av branschen för att få fram de viktigaste frågeställningarna om hinder och behov för näringens utveckling. LRF är både initiativtagare och finansiär i den satsningen. Målsättningen är att komma fram till en gemensam strategi som involverar flera intressenter som tillsammans kan verka för att förbättra hästnäringens förutsättningar och ta tillvara dess utvecklingspotential.

Vilka hinder och möjligheter ser du för hästbranschen?

– Attityden har varit och är fortfarande något vi måste jobba med. Det ifrågasätts om man är en seriös näringsidkare när man jobbar med hästar. Hästen ses ibland som ett lantbruksdjur och ibland som ett sällskapsdjur. Vi måste positionera hästen i både politik och näringsliv, och samtidigt lära branschen skilja på hobby och företag!

– Möjligheterna öppnar sig alltmer i takt med att hästnäringen samlar sig och för en dialog internt. Det blir lättare att påverka när vi talar med enad röst. 

Kontakta gärna Carl Dyrendahl om du vill arrangera en träff om arbetsmiljö eller hästföretagande i din region: carl.dyrendahl@lrfkonsult.se, 0346-297 07.

Läs hela rapporten från Hästdelegationen