LRF häst har i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse nyligen bjudit in till ett antal träffar för företag och organisationer som är intresserade av att bredda sin försäljning via export. Det finns stort intresse av att lära mera om hur man går till väga när man är intresserad av att exportera sina produkter.

LRF jobbar för ökad export – nytt exportprotokoll möjliggör export av häst från Sverige till Kina

Svenska jordbruksprodukter har tappat marknadsandelar under lång tid. LRF arbetar med marknadsutveckling inom en rad områden, för att stötta medlemmarna i deras företagande. Att bana väg för ökad export av svenska jordbruksprodukter är ett arbete som LRF på medlemmarnas uppmaning valt att lägga ökat fokus vid sedan en tid tillbaka.

Ett exportprotokoll för hästar tecknades under slutet av november 2015, mellan Sverige och Kina, undertecknat av chefsveterinär Ingrid Eilertz, i samband med landsbygdsministerns möte med vice ministern vid AQSIQ (ministeriet för kvalitets- och hälsokontroll av handel med biologiska produkter och råvaror). Därmed kommer det inom kort att vara möjligt att exportera hästar för sport- och fritidsändamål. För närvarande arbetar Jordbruksverket på att fastställa föreskrifter för de karantänsbestämmelser som gäller för export till Kina. Då föreskriften om karantän för häst är klar, kommer exportavtalet kunna tillämpas fullt ut.

Exportfrågan aktuell för många hästföretagare

LRF häst har i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse nyligen bjudit in till ett antal träffar för företag och organisationer som är intresserade av att bredda sin försäljning via export. Det finns stort intresse av att lära mera om hur man går till väga när man är intresserad av att exportera sina produkter. Har du frågor kring  eller funderingar över hur LRF och LRF Häst arbetar med exportfrågan? Kontakta Axel Hansson på axel.hansson@lrf.se.

Business Sweden har deltagit på träffarna med hästsektorn. Business Sweden kan stötta företag som vill utveckla sin export med rådgivning på ”hemmaplan”. Totalt finns 22 rådgivare som kan stötta företag med rådgivning på olika platser i landet. Coachingen passar alla typer av hästföretagare, tjänsteföretag (tex utbildning) eller de som säljer tillbehör. Coachning erbjuds på förfrågan.
Mera information finns här

Är du företagare och intresserad av att delta i ett coachningsprogram om export? Business Sweden kan stötta företag som vill utveckla sin export, med rådgivning som sker på ”hemmaplan”.  
Läs mera om Business Sweden

Business Sweden

Business Sweden erbjuder dig som företagare att gå med i en grupp i ”Steps to Export”. Det är ett program för dig som vill exportera dina varor eller tjänster; expandera på en befintlig marknad eller gå in på ytterligare en eller flera marknader. Coachningsprogrammet ger dig större kunskap, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för er exportsatsning och resulterar i en exportplan, handlingsplan och en eller flera marknadsplaner. Programmet är uppbyggt av moduler för din exportresa och du väljer själv vilka moduler du vill jobba vidare med.

Totalt innehåller programmet följande moduler:

 • Utgångspunkt för lyckad export
 • Välja exportmarknad
 • Segmentera marknaden
 • Formulera säljargument
 • Sätta pris
 • Analysera konkurrensen
 • Välja distributionsstrategi
 • Hitta samarbetspartner
 • Skriva avtal
 • Planera marknadsföring
 • Göra etableringskalkyl
 • Få koll på exportvillkor
 • Redo för lyckad export

Coachningsprogrammet i grupp genomförs med mellan 5-10 företag, vilket ger möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte, och leds av våra regionala exportrådgivare. Gruppmöten med teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner under 4-5 halvdagar. Mellan de gemensamma träffarna ges individuell coaching i respektive företag. Grupper startas regelbundet runt om i Sverige beroende på intresse.

All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningar och personlig coachning är kostnadsfri. En administrativ avgift på 2 000 kr exkl. moms debiteras för arbetsmaterial mm.

Vill du veta mer eller vill du anmäla ditt intresse redan idag? Kontakta Birgitta Lantz på Business Sweden för mer information eller för att få veta vem som är din närmaste rådgivare i din region.

Birgitta.lantz@Business-sweden.se

08-588 660 52