Du medverkade på Hästföretagarforum nyligen. Vad hände där?
– Hästföretagare var samlade till en seminariedag under Gothenburg Horse Show. Jag satt i Heta stolen och fick berätta om LRF Hästs arbete. Det var ett bra tillfälle att tydliggöra vilka LRF finns till för och vilken bred hästverksamhet som samlas under LRF Häst.

Vad tyckte åhörarna?
– Det som slår mig när jag är ute och pratar inför folk som inte är så bekanta med LRF är vilken aha-upplevelse de får när de inser hur långsiktigt påverkansarbete är. Och att de imponeras av LRFs resurser och känner förtroende för oss. Vi fick mycket beröm för LRFs arbete när det gäller plan- och bygglovs- och strandskyddsfrågan.

Är de frågorna hästföretagandets största utmaningar?
– Javisst, de är viktiga företagarvillkor. Men jag skulle också säga att attitydfrågan är en jätteutmaning. Vi får hela tiden jobba för att hästföretagande ska betraktas som en näring, inte en hobby. Myndigheter måste förstå att hästföretagare vill satsa och utveckla sina företag. Det skapar jobb och en brygga mellan stad och land och bidrar till de gröna näringarnas attraktionskraft.