Enligt tidsplanen ska nästa CAP träda i kraft år 2021, även om mycket redan nu talar för att det blir försenat.

EU-kommissionen har nu lanserat en enkät om nästa CAP. LRF ska skicka in ett svar, men alla som vill kan skicka in egna svar direkt till EU-kommissionen. Här kan du svara på enkäten.

Har du idéer på hur du tycker att CAP ska vara utformad? Hör gärna av dig till LRFs experter. Du kan lämna dina synpunkter och idéer här.

Mer info om EUs jordbrukspolitik finns här.