– Vi gör nu om våra nyhetsbrev som framöver kommer ut en gång i kvartalet. Med den nya formen blir det mera lättläst och enklare för dig som hästföretagare att få ett grepp om vad som händer inom LRF Häst och vilka hästföretagarfrågor som är aktuella för tillfället. Jag hoppas att du som läsare uppskattar det!

Varför ska hästföretagare gå med i LRF?

– Vi jobbar för att ge bättre förutsättningar för hästföretagare och att hästföretagandet ska kunna utvecklas. Vi vill att det ska vara samma förutsättningar för att utveckla och driva företag oavsett inriktning i verksamheten. Som det är i dag faller hästföretagen mellan stolarna, till exempel i plan- och bygglagen och i attityder från exempelvis Skatteverket. En lång tradition i Sverige av att hålla häst som hobby har tyvärr gjort att hästföretagandet i dag blandas ihop med hästhållning för fritidsändamål, vilket är synd och något vi vill ändra på.

Berätta, hur är LRF Häst uppbyggt?

– LRF Häst är ett samarbete mellan 11 olika organisationer i hästnäringen. Genom att samverka blir vi starka i vårt påverkansarbete och kan lättare får gehör för hästföretagarnas frågor.

Vad är fokus för LRF Häst den närmaste tiden?

– Nu ligger vi på för att färdigställa vår nationella strategi för hästföretagande, i dagligt tal kallat hästföretagarstrategin. LRF Häst har fått i uppdrag av hela hästnäringen att hålla i taktpinnen vad gäller det arbetet. Vitsen med strategin är att skapa bättre förutsättningar för hästföretagare och få fler att våga satsa. Att få en gemensam bild av vilka utmaningar och behov hästföretagarna har och står inför, ger oss mycket större möjligheter att förbättra förutsättningarna för att driva hästföretag.

– Strategin består av tre olika arbetsområden: regler och villkor, konsument och marknad samt utbildning och innovation. Vi hoppas kunna ha strategin klar i början av augusti, just nu är den ute på remiss för att säkra en bred förankring hos våra hästföretagare och hästorganisationer. Därefter fastställer vi handlingsplanen som vi gemensamt ska jobba med, för att verkligen åstadkomma förändring i vardagen hos hästföretagarna.

Fotnot: Gå in och anmäl dig till nyhetsbrevet längst ner på sidan på lrf.se/hast