– Fundamentet i den svenska travsportens framgång är duktiga företagare i form av uppfödare, som producerar hästar i världsklass, samt de internationellt erkänt skickliga svenska tränarna som förädlar dessa hästar till fullfjädrade tävlingsatleter.

– En nationell branschgemensam strategi kan komma att bli ett viktigt verktyg för att bidra till att kunna utveckla den fulla potentialen hos travsportens hästföretagare. Inte minst då konkreta handlingsplaner och åtgärder kommer göra skillnad både på kort och lång sikt. Om vi kan minska hinder och barriärer, vidareutbilda inom företagande, dra nytta av innovationer och sprida ny kunskap så kommer inte bara travsportens, utan hela hästnäringens, företagande kunna utvecklas på ett positivt sätt.

Hur kommer Svensk Travsport att bidra till förverkligandet av strategin?

– Svensk Travsport har ett stort engagemang i flera av de områden inom hästnäringen som omfattas av hästföretagarstrategin. Genom olika former av samarbeten med de olika intressenterna kan Svensk Travsport både bidra med sina resurser och sin kunskap samt i sin tur få nytta av andras arbete och kunskaper.