Det är samarbetet Hästföretagarcentrum tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd som står bakom Årets Hästarbetsplats. Hästföretagarcentrum består av HNS, LRF Häst, LRF Konsult och Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Samarbetet syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare.

– Vi har under ett antal år arbetat intensivt med att professionalisera företagandet och öka kunskapen kring arbetsgivarrollen. Genom den här satsningen har vi chansen att ge stöd till företag eller verksamheter som vill utvecklas, säger Lotta Folkesson på LRF Häst.

Här kan du läsa allt om stipendiet