Hästdelegationen sammanträdde den 3 juni 2019, denna gång på
Grindtorps Gård i Åkersberga hos Titti och Lennart Jöngren. Dagen
inleddes med ett studiebesök på gården som omfattar ett stort antal olika
verksamheter där inackordering av hästar, nötköttsproduktion,
lammproduktion, foder- och vedförsäljning utgör några.

På eftermiddagen hölls delegationsmötet där huvudpunkterna bestod av
halvtidsuppföljning av verksamheten 2019 och utvärdering av
delegationsarbetet.

Du hittar hela rapporten från mötet här.