Mötet berörde bland annat CAP - gemensamma jordbrukspolitiken, konsumentköplagen och nya hästföretagardagar inom Hästföretagarcentrums projekt "Utvecklat hästföretagande för nya jobb". Läs hela rapporten från mötet här. 

Rapporter från tidigare möten hittar du här.