Här hittar du rapporten om vad som diskuterades vid senaste delegationsmötet.