Artikeln belyser pedagogiskt och systematiskt hur hästföretagande hanteras ur olika skatterättsliga perspektiv. Läsaren ledsagas genom rättsväsendets syn på många av de frågeställningar och tolkningar av regelverk som för en hästföretagare ofta upplevs komplexa, ologiska och svåra.

På flera håll hänvisas och refereras till olika rättsfall och domar, och artikeln är på så sätt ett överskådligt referensverk och en högst aktuell sammanställning av hästföretagandets skattefrågor.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.