Nu är de första resultaten här och den 4 juli håller HNS ett seminarium i Almedalen med hästen och samhällsnyttan som tema.

-Vi vet att det kring hästen finns en näring att räkna med, säger Stefan Johanson, vd HNS. Hästen skapar många arbetstillfällen och ger ett stadigt bidrag till samhällsekonomin. Men med hästen följer även många mjuka värden som ger samhällsnytta; landsbygdsutveckling, folkhälsa och värdefull ungdomsverksamhet är några värda att nämna. Dessa är dock svårare att kvantifiera men evidens finns som visar att dessa är mycket värdefulla för samhället.

 

Seminariet Hästen, Sverige och samhällsnyttan hålls onsdag den 4/7 kl 12-13 i "Trädgården" på Strandgatan 24.

Läs mer i pressmeddelandet från HNS.