Hästrådet gav inspel till verksamheten och konstaterar liksom delegationen att LRF Häst under sitt första verksamhetsår gjort rätt saker men att ökat fokus behövs på den externa kommunikationen. Hästrådet fick ta del av och diskutera resultaten av SLUs senaste forskning kring faktorer som påverkar hästföretagande, en svensk-norsk studie som pågått i samarbete mellan SLU och lantbruksuniversitetet i Ås.

Hästrådet fick också information om hur man kan använda Lean som arbetssätt och behovet av kvalitetssäkring inom hästbranschen diskuterades. Hästdelegationen fick ett uppdrag att titta vidare på hur branschen kan jobba vidare med kvalitetssäkringsfrågan.