Syftet med utbildningen var att stötta verkets handläggare med kunskap om hästnäringen och de utmaningar som företagare inom hästavel ställs inför. Eftersom det finns många olika hästraser och disciplinerna ser hästaveln väldigt olika ut, beroende på rasens syfte.

Uppfödare av trav- och galopphästar vill till exempel ha snabba hästar som utvecklas tidigt och en ridhästuppfödare en häst som hoppar högt eller presterar bra på dressyrbanan. Alla dessa användningsområden kräver en mängd avgöranden och beslut för företagaren. Under utbildningsdagen fick Skatteverkets handläggare kunskap om frågeställningar och beslut som en hästföretagare ställs inför.

Tanken är att dialog och utbyte av kunskap mellan verk och näring ska göra det enklare när ärenden ska handläggas.

- Det var en bra aktivitet och ett viktigt steg i dialogen mellan näringen och Skatteverket. LRF Häst är aktiv i dialogen och har också medverkat till att möjliggöra utbildningsdagen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

LRF Häst är en av hästnäringens representanter i samarbeten som Skatteverket har med hästnäringen. De som medverkade under utbildningsdagen var förutom LRF Häst, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood och Svenska Hästavelsförbundet.