För hästföretagare kan skattefrågor vara komplicerat och krångligt. Det kan gälla allt från hur du påvisar vinstsyfte vid uppstart till hur momsreglerna fungerar. Kursens syfte är att förtydliga hur skattereglerna påverkar hästföretagare och ge råd om vad man ska tänka på för tillämpa reglerna rätt. Under kursdagen kommer det finnas stort utrymme för att ställa frågor och påverka innehållet. Om du har frågor kring kursen redan nu är du välkommen att kontakta Mats Norberg mats.norberg@lrfkonsult.se.

Läs mer