Hallå där, Aja Blomberg Andersson som driver Ågårds Hingststation och föder upp SWB-hästar utanför Falkenberg. Du har suttit med i referensgruppen för utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet för hästföretagare.

Vad innebär det att kvalitetssäkra sin verksamhet?

– Framförallt ger det oss hästföretagare möjlighet att höja oss rent yrkesmässigt. Tidigare har det inte funnits ett system som har sett till helheten och gett något mätbart. Många av oss har direktkontakt med kunder och då är det viktigt att ha svart på vitt att verksamheten är professionell.

– Det är också en typ av egenkontroll som bidrar till struktur i företagandet. För nya företagare i branschen blir det ett sätt att snabbare komma på banan.

Varför behövs en kvalitetssäkring i hästbranschen?

– Hästeriet har länge dragits med en generell hobbystämpel. Hobbydelen finns och är ganska stor, men vi behöver lyfta företagandet och göra det mer konkurrenskraftigt. Trots att vi är många som har hållit på länge är hästföretagandet en ganska ny bransch och kvalitetssäkringen bidrar till att höja statusen. Den kommer också att vara en tillgång när det gäller att komma in i olika upphandlingar, som till exempel för grön rehabilitering.

Vad handlar det om rent konkret för hästföretagaren?

– I korthet är det ett system som är uppdelat i moduler som ska passa de flesta sorters verksamheter, från inackorderingsstall till seminstationer, med och utan anställda. Man väljer själv. Det som händer nu är att vi gör ett antal piloter inom olika verksamheter för att känna på systemet och se om det är relevant. Vi räknar med att piloterna och utvärderingen av dem är klara i början av nästa år.

– Viktigt är att kvalitetssäkringen blir enkel, ändamålsenlig och kan göras till en rimlig kostnad. Och att den inte ökar arbetsbördan för företagarna.