Tillgången på arbetskraft och hur man som hästföretagare ska göra om man blir för sjuk för att sköta sina djur är nu naturligtvis frågor många brottas med, i likhet med andra djurhållare. Här finns LRFs regionala engagemang som ett stöd både vad avser kontakter och samarbeten med Arbetsförmedlingen, omsorgsgruppernas stöd om det finns behov, men också värdefulla kontakter med grannar, kollegor och vänner är avgörande för att ha en plan för hur man ska lösa verksamheten om det blir hög sjukfrånvaro.

Det råder stor kreativitet just nu för att ändå kunna komma med olika typer av erbjudanden, utbildningar och tjänster inom hästnäringen, med stort fokus på bibehållet smittskyddstänk. Digitala lösningar för olika sammankomster testas, men naturligtvis kan de digitala lösningarna inte ersätta på alla fronter.

Travtävlingar genomförs sedan en tid tillbaka utan publik och med en strikt begränsning av vilka som får befinna sig på stallbacken. Att travbanorna hålls öppna och tävlingarna fortsätter anordnas är både viktigt och givet mot bakgrund av att de är en arbetsplats och helt avgörande för att en stor del av hästnäringen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. En arbetsplats där verksamheten sker utomhus och utan nära kontakter mellan människor möjliggör detta, vilket är mycket positivt för hela näringen. 

Vardagen ser dock väldigt olika ut för olika hästföretagare, och många medlemmar känner förstås en oro för att det ska uppstå ökade restriktioner för utevistelse och människors möjlighet att röra sig, något som tyvärr skulle slå mycket hårt mot hela hästnäringen.

Hästdelegationen kommer att sammanträda digitalt med täta intervaller för att stämma av läget och identifiera frågor som vi gemensamt behöver arbeta vidare med, för att stötta hästföretagarna i vardagen.

Har du som är LRF-medlem och hästföretagare frågor eller inspel som du vill skicka med till hästdelegationen och LRF Häst? Maila erica.lindberg@lrf.se eller lägg din fråga i vår gemensamma Facebookgrupp: Vi är LRF Hästföretagare.