Erica Lindberg hamnar på plats 27 och Lotta Folkesson på plats 28 på Hippsons lista över de mäktigaste i ridsport-Sverige, före storheter som förre OS-ryttaren Louise Nathhorst och expertkommentatorn Lotta Björe.

I motiveringen för Lotta nämns det gedigna arbetet med övergödsutredningen och i Ericas motivering görs det tydligt att hon gör mycket nytta i det dolda.

- Att vi inte kommunicerar allt vi gör är ju ofta något som faktiskt beror på vardagen i LRFs arbete. Vardagen består ju till stor del av olika former av påverkansarbete och kontakter i frågor som är viktiga för hästnäringen. Bakom varje framgång ligger alltid väldigt många möten, dialoger och ett omfattande grundarbete för att beskriva situationen och de konsekvenser en viss händelse har fått eller kommer att få för våra hästföretagare, säger Erica.

Övergödningsutredningen är under remiss och vi får nog vänta tills efter nyår innan vi tidigast kan se något från den. Men det är en stor framgång att vi kan samla största delen av näringen i ett gemensamt yttrande, säger Lotta.

Vad var bäst 2020 och vad ser ni fram emot 2021?
- Det bästa med 2020 är att vi har, trots pandemin, kunnat fortsätta vårt viktiga lobbyarbete med både politiker och myndigheter samt att vi kopplat ett större grepp om hållbarhetsfrågan. Och att vi har blivit mer digitala. Nästa år ser vi fram emot att åter kunna komma ut och förstärka vårt arbete med fysiska möten, säger Erica och Lotta.

Vem som blir häst-Sveriges allra mäktigaste återstår att se. Men här kan du läsa om alla på listan som hittills har presenterats.

Så här lyder motiveringarna

27. Erica Lindberg
Vem: Chef för LRF Häst
När LRF Häst bildades 2014 blev Erica dess chef och har varit det sedan dess. Hon har mer makt än vad många tror men är ganska osynlig i media. Gör mycket för hästnäringen men lite som kommuniceras utåt.

28. Lotta Folkesson
Vem: Ordförande i LRF Häst
Som ordförande i LRF häst har hon varit involverad i flera viktiga frågor under 2020, bland dem remissvaret på den mycket omdebatterade gödselutredningen. Jämfört med sina kollegor i samma position ganska synlig men ändå okänd. Har hög trovärdighet och ett stort kontaktnät.