Sedan LRF Häst bildades har Erica Lindberg deltagit i den arbetsgrupp som finns för hästfrågor. Vid mötet med arbetsgruppen som hölls tisdagen den 20 oktober, valdes Erica Lindberg från LRF Häst till andre vice ordförande i hästgruppen. Under arbetsgruppsmötet finslipades budskapen till konferensen i EU-parlamentet som skulle hållas på eftermiddagen.

Behovet av en gemensam hästpolitik på Europeisk nivå var ämnet för dagen, och i dessa diskussioner är nivån på moms för häst och hästrelaterade produkter/aktiviteter en tung fråga på Copas hästgrupps agenda. Möjligheterna för europeisk hästsektor att ta del av landsbygdsprogrammens olika åtgärder var också i fokus under arbetsgruppsmötet.

Hästen i livsmedelskedjan och bekymret med att vissa läkemedel gör att hästarna utesluts helt ur livsmedelskedjan, diskuterades också och kommer att diskuteras vidare vid nästa möte med arbetsgruppen.

                

På eftermiddagen bjöd Copa Cogeca in till en konferens i EU-parlamentet, med syftet att lyfta behovet av en gemensam Europeisk policy för hästsektorn, genom att föra en dialog med Europaparlamentariker. 

Ett femtiotal personer deltog vid mötet som konstaterade att det finns stora behov av att underlätta situationen för europeiska företagare, där sänkta momsnivåer kan vara ett steg.

Responsen från DG ECFIN, den avdelning på EU-Komissionen som ansvarar för bl. a. skattefrågor, var att man var tveksam till att införa den efterfrågade förändringen och relaterade till att detta var tidskrävande med så många intressen inblandade. Under seminariet gavs utrymme för ett antal länder att presentera sin hästsektor och vilka utmaningar man står inför. Erica Lindberg presenterade den svenska hästsektorn med fokus på dess mångfald och betydelse för jobbskapande och landsbygdsutveckling.