Under hösten 2014 ansökte Ridskolornas Riksorganisation (RRO) om medlemskap i LRF och LRF Häst. LRFs Riksförbundsstyrelses beviljades RRO ett nationellt intressemedlemskap från och med 2015 i LRF och därmed också i LRF Häst. Vi hälsar RRO välkommen som ny intressemedlem i LRF Häst!

Läs med om Ridskolornas Riksorganisation på deras hemsida www.rro.se