Som vi tidigare berättat har LRF Häst tagit initiativet till en gemensam hästföretagarstrategi med sikte på förutsättningarna för framtidens hästföretagare.

Vi vill veta vad du tycker

- Vad behövs för att du ska kunna utveckla ditt hästföretag?

- Vad hindrar dig från att utveckla ditt hästföretag?

-  Vad förväntar du dig av en hästföretagarstrategi?

Ge dina svar HÄR, alla som bidrar deltar i en utlottning av fina priser!