Plötsligt står vi alla i en både skrämmande och overklig situation, ingen trodde nog att vi skulle drabbas så hårt av covid-19. Men nu är läget som det är, och LRF jobbar på alla fronter för att underlätta och hjälpa till i den krisberedskap som nu behövs i varje företag. Vi har löpande kontakter med myndigheter och beslutsfattare, för att beskriva våra företagares läge och vad som kan hända om situationen drar ut på tiden. Regeringens föreslagna krispaket analyseras och informeras.

Ingen kan idag säga hur långvarig-, eller vilket djup krisen får och inte heller vilka de totala konsekvenserna blir. Klart är dock att vi på LRF jobbar på för att stötta så långt möjligt. Hästföretagare som är verksamma över landsgränserna och de med besöksverksamhet är naturligtvis hårt drabbade redan i det inledande skedet, och alla våra event som bygger på att många människor samlas fysiskt drabbas naturligtvis. Inom travet fortgår verksamheten men utan publik och med hårda restriktioner för vem som får vistas på stallbacken. Ridskolorna flyttar all verksamhet utomhus, turridningsföretagen ser till att grupperna är små och alla värnar om starkt fokus på hygien och smittskydd. Digitala lösningar används där så är möjligt.

Jag måste säga att jag är imponerad av kreativiteten och uthålligheten hos alla er hästföretagare. Mycket ställs dock in, och detta är en situation som vi kommer att märka av under lång tid. Låt oss dock sätta fokus på att stötta varandra lokalt i våra verksamheter, hjälpas åt med arbetskraft vid sjukdom och stötta varandra om det är tungt. Tänk på att LRFs regionala omsorgsgrupper kan hjälpa till i många situationer, hör av dig till din region om du behöver kontakt med omsorgsgruppen. Och hör gärna av dig på vår Facebookgrupp Vi är LRF Hästföretagare med din upplevelse av situationen.

Lotta Folkesson
Ordförande LRF Häst