Sammanställningen är utförd av Erica Lindberg, Birgitta Svedberg och Li Ekblom på LRF Häst tillsammans med medarbetare på avdelningen Företagande och Analys. Till höger kan du hämta den korta sammanfattningen som senare kommer att presenteras i längre form med djupare analys. 

Framtidstro och ökad omsättning

Hästbranschen har framtidstro. 44 % av företagen inom hästbranschen har gjort väsentliga investeringar de senaste 12 månaderna och 40 % planerar ett fortsatt utveckling genom effektivisering av sin verksamhet.
Omsättningen hos företagen ökar med 44 %-enheter sen 2011. Störts ökning av omsättning har företag som jobbar inom tjänstesektorn, exempelvis hästturism, och utbildning både av häst, ryttare eller kusk. Överlag har turismen ökat i Sverige under 2014. Om trenden håller i sig borde hästföretag med inriktning turism ha fortsatt en potential till att öka sin omsättning. Vi ser även en lägre andel små företag som tjänar mindre än 25.000kr per år och att stora företag med intäkter på över 1.5 miljoner ökar, vilket är positivt.

Hinder för att utvecklas

De parametrar som hästföretagen ser som hinder för utveckling är av strukturell karaktär, så som avsaknad av bredband, mobiltäckning, bra lokaltrafik och bra vägar, strukturer som påverkar tillgänglighet för kunder på nätet och för att fysiskt kunna besöka företagen.

Tid till kompetensutveckling ses också som en bristvara och därmed hindras möjligheten till utveckling genom exempelvis markandsföring och diferensiering. 

Alla dessa områden är något som LRF i allmänhet och LRF i synnerhet arbetar aktivt med. Läs mer om LRF Hästs arbete och vad vi har att erbjdua dig som hästföretagare via bildlänken till höger.